Trang chủ > Tin tức > Nội dung

BẠN CUNG CẤP THỂ THAO TẠI TRUNG QUỐC

Jan 08, 2019
ISPO Munich

Chúng tôi xin chân thành mời bạn đến thăm chúng tôi tại Hội trường C4 Gian hàng 538 tại ISPO Munich vào ngày 3 đến ngày 6 tháng 2 năm 2019.

Invitation

http://www.saga-sportswears.com
Vui lòng đặt trước cuộc họp để chúng tôi có thể sắp xếp các mẫu của bạn phù hợp! Mong được gặp bạn ở đó!

ISPO